IBSS Collection of Marine Parasites

Slide 989.Mx

Myxosporeans in Glycerin-gelatin

Host species: Intestine of Chelon ramada (Fishes)
Date:0000-00-00
Region:Meditteranean Sea, Santa Pola Bay, Spain
Collected by:Yurakhno V. M.
Identified by:Yurakhno V. M.
989.Mx.1g.v30 Kudoa unicapsula Yurakhno, Ovcharenko, Holzer, Sarabeev et Balbuena, 2007 Vaucher spores985.Mx 986.Mx 987.Mx 988.Mx 989.Mx 990.Mx 991.M 992.M 993.M