IBSS Collection of Marine Parasites
Marine parasites → Chordata → Actinopterygii → Perciformes → Gobiidae → Neogobius →

Neogobius fluviatilis (Pallas, 1814) host

Host species for

Kudoa nova Naidenova, 1975
Telosentis exiguus (von Linstow, 1901)


Mullus

Neogobius fluviatilis (Pallas, 1814)
Neogobius melanostomus (Pallas, 1814)

Ocycrius