IBSS Collection of Marine Parasites
Marine parasites → Platyhelminthes → Trematoda → Plagiorchiida → Didymozoidae → Wedlia →

Wedlia submaxillaris (Yamaguti, 1970) Nikolaeva, 1978 parasite

Bibliography

First published in

Nikolaeva V. M. New and less-studied species of Koellikeriinae (Trematoda, Didymozoidae). 1988. Ecologiya morya. (30). P. 64-70 (In Russian).


Univitellodidymocystic

Wedlia bipartita (Wedl, 1855)
Wedlia globosa (Ishii, 1935) Skrjabin, 1955
Wedlia lingualis Nikolaeva & Dubina, 1978
Wedlia musseliusae Nikolaeva & Dubina, 1978
Wedlia orientalis Yamaguti, 1934
Wedlia sphyraenae (Shen, 1984) Nikolaeva, 1988
Wedlia submaxillaris (Yamaguti, 1970) Nikolaeva, 1978

Xenoligophoroides