IBSS Collection of Marine Parasites
Marine parasites → Acanthocephala → Eoacanthocephala → Neoechinorhynchidae-x → Hebesoma →

Hebesoma agilis (Rudolphi, 1819) parasite

This is the synonym of parasitic species Neoechinorhinchus agilis (Rudophi, 1819) Van Cleave, 1916


Haplosplanchnus

Hebesoma agilis (Rudolphi, 1819)

Helicometra